INFORMATION FRÅN 10-KLUBBSMÖTET DEN 21 APRIL
 
I förra veckan deltog jag i ett Rotary-möte online med representanter från 10-klubbarna samt vår AG Annika Skoglund, som hade arrangerat mötet. Samtliga 10 klubbar samt Rotary Öresund var representerade, dessutom deltog DGN Ulf Bingsgård. Här kommer en sammanfattning av vad som togs upp:
Rapport från distriktet: 
AG uppmanar oss att kontinuerligt gå in på distriktets hemsida för information om läget i distriktet, https://rotary2390.se 
 
Alla möten sker på distans. 
 
Distriktskonferensen blev inställd. Nästa distriktskonferens utvidgas och sker i samarbete mellan nuvarande guvernör Torkil Rönne och DGE Stefan Knutsson. Det lotteri som skulle ha genomförts på distriktskonferensen till förmån för projekt och ungdomsverksamhet i distriktet kommer också att ske på distans. Se information på distriktets hemsida. 
 
Distriktssamrådet, innefattande bland annat nästa års budget och val till guvernör efter Ulf Bingsgård samt lagrådsrepresentant, måste genomföras och kommer att ske på distans. Instruktioner kommer. 
 
Klubbarna uppmanas skicka bidrag till hemsidan och Månadsboken om sin verksamhet, gärna med bilder, till redaktorerna@distrikt2390.se. Klubbarna uppmanas också lägga in sina veckomöten i distriktets kalender.
 
Ett uppföljningsmöte mellan presidenter, inkommande presidenter, guvernörslinjen och AG har sedan tidigare planerats till den 12 maj kl 18-21. Kommer att ske på distans via GTM.

Rapport från klubbarna: 
Alla klubbar har ställt in sina fysiska veckomöten. 2 klubbar ( Helsingborg och Kärnan) har precis startat med veckomöten på distans, andra klubbar planerar för det. Styrelsemöten sker antingen på distans eller fysiskt enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar. 
 
I en klubb (Höganäs-Kullen) träffas de som vill på ordinarie veckomötestid och äter lunch med gott avstånd till varandra. Andra klubbar organiserar promenader som ersättning för veckomötena. Utflykter planeras längre fram. 
 
I flera klubbar har yngre medlemmar hjälpt de äldsta på olika sätt. Många presidenter har ringt till de mest sårbara. Man håller också kontakt med medlemmarna via mail. Flera har skrivit påskbrev. 
 
Gästande utbytesstudenter har rest hem i förtid på grund av Covid-19, och utsända ungdomar har kommit tillbaka. 

Övrigt
Rotary Öresund ställer in alla möten fram till Rotaryårets slut. I juni tas nytt beslut avseende juli. Årsmötet beräknas ske i september.

PETS genomförs via utskick i flera omgångar till inkommande presidenter. 

RYLA. Ett första möte för planering av en RYLA-utbildning för högskolestuderande på Campus i Helsingborg har genomförts på distans tillsammans med DGE Stefan Knutsson och George Smidelik från distriktet. Man planerar för en utbildning hösten 2020. På grund av Covid-19 kan dock utbildningen behöva skjutas fram till våren 2021.
 
Projekt: Covid-19 har inneburit störningar speciellt för de globala projekten, men beräknas komma igång igen när pandemin avklingat.

Näringslivsnätverket. På grund av Covid-19 skjuts fortsatt planering upp tills läget är under kontroll.

 
Ulf Bingsgård informerade om distriktets sustainabilityarbete. Alla planerade möten i april och maj har ställts in. Innan pandemin slog till har Ulf varit ute och informerat om det tänkta arbetet. Man vill lyfta fram Rotarys 6 fokusområden och koppla dessa till de 17 FN-målen. Han informerade också om en utmaning som är på gång- Sustainability poetry. Han skickar mer information om detta. Kanske något för 10-klubbarna att haka på.